top of page
Brightness_Contrast 1.png

E-PAI X1 PRO

 กล้องบันทึกเหตุการณ์ X1 PRO มาพร้อมกับหน้าจอ 3.0" ใช้งานสะดวก บันทึกเหตุการณ์หน้า/หลังด้วยความละเอียด Full HD ยังมีระบบ WIFI สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้สะดวก

ฟังก์ชั่นคุ้มค่า

หน้า-FHD.png
WIFI.png
150.png
มองถอย.png
HOT-70.png
G-Sensor.png
EASY.png
LOOP-RECORD.png
TOUCH SCREEN.png
กันน้ำ.png
รายละเอียด
XๅPROLEFAFLET.png
โปรโมชั่น
สอบถาม_สนใจติดตั้ง.png
ตัวอย่างงานติดตั้ง.png