top of page
blackvuedr590xmain.png

Blackvue DR590X 1CH

  กล้องบันทึกเหตุการณ์ Blackvue ผลิตจากประเทศเกาหลีที่ให้ความทนทานอย่างดี รองรับระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวขณะจอด และบันทึกภาพแบบ 60 FPS เซ็นเซอร์ SONY STARVIS ที่คมชัดทั้งกลางวันกลางคืน

คุณภาพระดับสูง

หน้า-FHD.png
HOT-80.png
140.png
60FPS.png
G-Sensor.png
LOOP-RECORD.png
WIFI.png
MOTION.png
EASY.png
mainvisual02-700x407.jpeg
Screen Shot 2565-05-11 at 13.19.44.png
Screen Shot 2565-05-11 at 13.19.50.png
Screen Shot 2565-05-11 at 13.20.06.png
Screen Shot 2565-05-11 at 13.19.56.png
Screen Shot 2565-05-11 at 13.20.15.png
Screen Shot 2565-05-11 at 13.20.21.png
ภาพตัวอย่าง

ภาพตัวอย่าง

Sample Footage

สอบถาม_สนใจติดตั้ง.png
ตัวอย่างงานติดตั้ง.png