top of page
Screen Shot 2565-01-18 at 19.33.40 copy.png

Apeman C770

 กล้องบันทึกเหตุการณ์ C770  มาพร้อมกับหน้าจอ Touch Screen 3.0" ใช้งานสะดวก บันทึกเหตุการณ์หน้า/หลังด้วยความละเอียด Full HD ยังมีระบบ WIFI สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้สะดวก

สะดวกใช้งานง่าย

Screen Shot 2565-01-18 at 19.35.png
หน้าหลัง.png
WIFI.png
150.png
มองถอย.png
HOT-70.png
G-Sensor.png
EASY.png
GPS.png
TOUCH SCREEN.png
กันน้ำ.png
LOOP-RECORD.png
รายละเอียด
APEMANC7702.png
APEMANC7704.png
APEMANC7703.png
APEMANC7705.png
สอบถาม_สนใจติดตั้ง.png
ตัวอย่างงานติดตั้ง.png