top of page

ระบบจอแอนดรอย

คุณภาพสูง แบบตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายไฟ

Group 1.png
CarPlayStore-สเปคจอแอนดรอย-2.jpg

รองรับกับรถทุกรุ่น

งานติดตั้งโดยทีมช่างระดับมืออาชีพ

Group 2.png
Group 2 copy.png
Group 2 copy 7.png
Group 2 copy 3.png
Group 2 copy 2.png
Group 2 copy 9.png
Group 2 copy 8.png
Group 2 copy 6.png
Group 2 copy 5.png
จอแอนดรอยตรงรุ่นสำหรับรถ....png

*นัดหมายล่วงหน้าผ่าน Line ก่อนเข้ารับบริการ

bottom of page