top of page

ระบบจอแอนดรอย

คุณภาพสูง แบบตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายไฟ

Group 1.png
CarPlayStore-สเปคจอแอนดรอย-2.jpg

รองรับกับรถทุกรุ่น

งานติดตั้งโดยทีมช่างระดับมืออาชีพ